کالا و متریال حفاری و تجهیزات بالادستی نفت و گازhttp://diamonddrillingshop.comکالا و متریال حفاری و تجهیزات بالادستی نفت و گازfaکالا و متریال حفاری و تجهیزات بالادستی نفت و گازhttp://diamonddrillingshop.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttp://diamonddrillingshop.com162130کالا و متریال حفاری و تجهیزات بالادستی نفت و گازCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 API MODIFIED http://diamonddrillingshop.com/product/JET-LUBE <img src='./Administrator/files/ProductPic/aapi-modified.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 26, 2021 تجهیزات -ایمنی-نفت-گاز-Safety-Equipment http://diamonddrillingshop.com/product/تجهیزات -ایمنی-نفت-گاز-Safety-Equipment <img src='./Administrator/files/ProductPic/SCBA.1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 24, 2021 شیرهای توپی و دروازه ای http://diamonddrillingshop.com/product/-4-1-8-Gate-Valve <img src='./Administrator/files/ProductPic/GV 1.jpeg' height='100' width='100' /><p><pre dir="rtl">&nbsp;</pre></p><hr/> Tuesday, April 20, 2021 Halliburton DBS PDC Bit http://diamonddrillingshop.com/product/PDC-Drilling-Bits <img src='./Administrator/files/ProductPic/2.jpeg' height='100' width='100' /><p><p>Diamond Drilling Shop&nbsp; فروشگاه اینترنتی دایموند دریلینگ تامین کننده مته های حفاری&nbsp; PDC&nbsp; از برند های معروف از جمله DBS</p> <p>در سایز های " 1/2 3 , " 1/8 4 , "7/8 5 ,&nbsp; "1/8 6 , " 1/2 8 , " 3/8 8, " 1/4 12 , "16 , "1/2 17 , " 26</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, November 16, 2021 Hole Opener 32 in http://diamonddrillingshop.com/product/Hole-Opener-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aIMG_20200412_0006.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 3, 2021 Baker Hughes Bit Type GX-20 http://diamonddrillingshop.com/product/Insert-bits <img src='./Administrator/files/ProductPic/Baker GX-20.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 17, 2021 PBL-SUB http://diamonddrillingshop.com/product/PBL-SUB <img src='./Administrator/files/ProductPic/PBL SUB.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 2, 2021 FL-RT INSERT BIT http://diamonddrillingshop.com/product/FL-RT-INSERT-BITS <img src='./Administrator/files/ProductPic/4.jpg' height='100' width='100' /><p><p>قروشگاه اینترنتی دایموند دریلینگ Diamond&nbsp; BKZ Drilling&nbsp; نماینده انحصاری تامین مته های شرکت مته سازی Feilong Retop یکی از تهترین سازندگان مته های PDC &amp; Rock Bits&nbsp; بوده که تجربه های قابل قبولی در حفاری فیلد های مختلف در دنیا داشته است.</p></p><hr/> Thursday, January 28, 2021 Hole Opener 36 in http://diamonddrillingshop.com/product/Hole-Opener-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_20200412_0005.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>&nbsp;در فروشگاه اینترنتی دیاموند Diamond Drilling Shop</strong>&nbsp; به راحتی می توانید&nbsp; <strong>&nbsp;Hole Opener</strong>&nbsp; مورد نظر خود را انتخاب و یا سفارش دهید و یا برای طراحی و انتخاب آن مشاوره بگیرید.</p></p><hr/> Sunday, January 3, 2021 26 Milled tooth http://diamonddrillingshop.com/product/26-Milled-tooth <img src='./Administrator/files/ProductPic/Varel-26 in.jfif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 12, 2022 Mud Pump http://diamonddrillingshop.com/product/Mud-Pump <img src='./Administrator/files/ProductPic/mud pump 3.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, January 3, 2021 Baker Hughes 12 1/4" PDC http://diamonddrillingshop.com/product/PDC Bit <img src='./Administrator/files/ProductPic/Baker PDC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 17, 2021 "Milled Tooth Bit 26 http://diamonddrillingshop.com/product/Milled-Tooth-Bit-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/26 in Milled Tooth Bit.jpeg' height='100' width='100' /><p><p>Available in Iran</p></p><hr/> Saturday, January 16, 2021 US Drilling Bits http://diamonddrillingshop.com/product/US-PDC-BITS <img src='./Administrator/files/ProductPic/PDC Bit 1- Quotation-4-Jan-2021.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 18, 2021 "1/2 4 Tubing http://diamonddrillingshop.com/product/Casing-Tubing <img src='./Administrator/files/ProductPic/11.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 7, 2021 Mud Pump http://diamonddrillingshop.com/product/Mud Pump Bomco <img src='./Administrator/files/ProductPic/mud pump 6.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, January 8, 2021 Milled Tooth Bit- Baker RC-215 http://diamonddrillingshop.com/product/Milled-Tooth-Bit <img src='./Administrator/files/ProductPic/Baker RC-215.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 17, 2021 ball valves http://diamonddrillingshop.com/product/ball-valves <img src='./Administrator/files/ProductPic/aGV 1.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 20, 2021 Bit Nozzles http://diamonddrillingshop.com/product/Bit-Nozzles <img src='./Administrator/files/ProductPic/Nozzles.3.jpeg' height='100' width='100' /><p><p>all drilling bit nozzle sizes and types of all bit brand and manufacturer are available</p></p><hr/> Monday, February 7, 2022 مته های معدنی http://diamonddrillingshop.com/product/مته-های-معدنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/مته های معدنی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 3, 2022 Milled Tooth Bit 6 1/8 in http://diamonddrillingshop.com/product/Milled Tooth Bit 6 1/8 in <p></p><hr/> Thursday, May 26, 2022 Junk-Mill http://diamonddrillingshop.com/product/Junk-Mill <img src='./Administrator/files/ProductPic/Junk Mill Gotco-12 in-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p>فروشگاه اینترنتی دایموند دریلینگ Diamond Drilling Shop در کنار ارایه تجهیزات حفاری چاههای نفت و گاز و چاههای آب، تجهیزات مانده یابی Fishing Tools حفاری را نیز عرضه می کند.</p></p><hr/> Thursday, April 7, 2022 Flange 48" Designed Pressure 740 PSI http://diamonddrillingshop.com/product/FLANGES <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Friday, February 5, 2021 PDC BITS http://diamonddrillingshop.com/product/All-Sizes-and-5-6-7-8-Blads <img src='./Administrator/files/ProductPic/Diamond 3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 9, 2021 EZY-TURN # H2S http://diamonddrillingshop.com/product/1-Thread-Compound-and-Dope <img src='./Administrator/files/ProductPic/EZY -TURN H2S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 26, 2021 PDC BITS http://diamonddrillingshop.com/product/Baker-Reed-DBS-Sith <img src='./Administrator/files/ProductPic/Diamond Bit 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 9, 2021 API MODIFIED COMPOUND http://diamonddrillingshop.com/product/API-MODIFIED-COMPOUND <img src='./Administrator/files/ProductPic/API Modified Thread Compound 1.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 26, 2021 Ruida PDC Bit http://diamonddrillingshop.com/product/RuiDa-PDC-Bit <img src='./Administrator/files/ProductPic/Ruida Drilling Bit.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 18, 2021 "Tubing 4 1/2 http://diamonddrillingshop.com/product/4.5-Tubing-12.6LB/FT-13.5LB/FT <img src='./Administrator/files/ProductPic/Tubular Quotation- Jadidi-Arman Tarh.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 9, 2021 BIG SIZE FLANGES http://diamonddrillingshop.com/product/FLANGES & Gate Valves <img src='./Administrator/files/ProductPic/6.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, April 7, 2022 Casing & Tubing - IRAN http://diamonddrillingshop.com/product/Casing-Tubing <img src='./Administrator/files/ProductPic/4.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 14, 2021